Помпи за противопожарни системи

Фирма Стико БГ предлага противопожарни системи проектирани и изградени в съответствие със следните регламенти и стандарти:
•  EN 12845 Стандарт, пожарогасителни уреди, водоснабдителни системи за автоматични системи
•  EN 12845/10779 Стандарт, пожарогасителни системи - хидрантни мрежи
• Директива 2006/42/ ЕЕС за машините
• Директива 2006/95 / CE за ниско напрежение
• 2004/108 Директива за електромагнитна съвместимост
• Европейски стандарти: EN60204-1; IEC EN60439-1; EN61000-6-4; EN61000-6-2

Помпените системи се предлагат в следните вариани:
Система с 1 електрическа помпа и 1 пилотна помпа
Система с 2 електрически помпи и 1 пилотна помпа
Система с 1 дизелова помпа и 1 пилотна помпа
Система с 2 дизелови помпи и 1 пилотна помпа
Система с 1 електрическа помпа, 1 дизелова помпа и 1 пилотна помпа


 Каталог