Pentax Superdomus

Superdomus

Автоматична система изградена с центробежна помпа или самозасмукваща помпа. Всяка система e готова за инсталация и съдържа:

Помпа
Пресостат
Манометър
Мека връзка
Хидрофорен съд
Кабел с щепсел

  Каталог