Pentax Помпени системи с честотно управление

Ultra + VSD Booster set

Композиция от хоризонтални или вертикални помпи съдържаща с честотно управление:

Електрически помпи, смукателен и нагнетателен колектор, основа със стойка за ел табло, ел табло, кранове, възвратни клапани, манометър, честотно управление, сензор за налягане свързан с честотното управление

 

Каталог