Pentax Помпени системи

Помпени системи

Композиция от две или три хоризонтални или вертикални помпи съдържаща:

Електрически помпи, смукателен и нагнетателен колектор, основа със стойка за ел табло, ел табло, кранове, възвратни клапани, манометър, пресостати.

  Каталог две помпи

  Каталог три помпи