Малки циркулатори Ебара

Малки цикркулатори Ебара
-/40, -/60, -/80 единични

Приложения:
- циркулиране на топла и студена вода
- домашно отопление и климатизация
- соларни системи

Специални функции:
- вграден честотен преобразовател
- нова технология на двигателя
- компактност и олекотен дизайн
- нов екран за преглеждане на работните парамтери
- Опростена инсталация и настройка, благодарение на единичен бутон
- различни работни режими: пропорционално налягане, постоянно налягане, фиксирана скорост.
- 5 години гаранция

Технически харектеристики на помпата:
- температура на течността:  -10 ÷ +110°C
- температура на околната среда : 0 ÷ +40°C
- относителна влажност на въздуха: ≤95%
- допустими течности: чисти, не агресивни, не взривоопасни течности, в които няма влакна и твърди частици
- максимално налягане: 10 bar
- минимално налягане на засмукване:
  -  0.05 bar при 50°C
  -  0.4 bar при 80°C
  -  1.1 bar при 110°C
- максимален процент на гликол: 30%
- резбови връзки 1 1/2" - 2" ( ISO 228)
- степен на защита: IP44

Технически харектеристики на двигателя:
- тип : синхронен, постоянен магнит
- обороти: променливи
- захранване: 230  V
- честота: 50/60 Hz
- клас на изолация: F

Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие