Услуги

Помпи и помпени системи

Предлагаме широка гама помпи и помпени групи, както и аксесоари за тяхното управление и защита.

Поливни системи

Изграждане и поддръжка на поливни системи, за домашни нужди, стадиони и селско стопански нужди.

Пречиствателни станции

Изграждане на домашни и индустриални пречиствателни станции.

Обработка питейна вода

Системи за омекотяване, филтрация, деминерализация, УВ защита на питейна вода.