HYDROO S4P 4"

Многостъпална сондажна помпа от неръждаема стомана с полиоксиметиленови (POM) работни колела и потопяем двигател NEMA стандарт.

Дебит до 22 м³
Напор до 360 м
Температура на течността до 35 ºС
Мощност до 7,5 кВ

Приложение: битово водоснабдяване, поливни системи, миещи и почистващи системи, дренажни сондажи.

Предимства:

Голям номинален дебит
Ниски първоначални инвестиционни разходи

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие