Pentax DB

Pentax DB е дренажна помпа с двойно канално работно колело. Подходяща за изпомпване на вода с твърди частици.

Дебит до 39 м3/ч
Напор до 13,6 м

Температура на течността до 40 ºС
Мощност до 1,7kW

Приложения: Идеални за граждански и битови приложения

Каталог
Инструкция за експлоатация