Стико БГ достави автоматичната пожарогасителна инсталация на Skywaves София

13/02/2023

Стико БГ достави автоматичната пожарогасителна инсталация на Skywaves София

Помпена система на EBARA беше избрана за многофункционална сграда Skywaves в София. Заради високите стандарти по отношение на енергийната ефективност, пожарогасенето и гъвкавост при управление на водните ресурси от Р.С. Инженеринг се довериха на Стико БГ и на помпени системи EBARA. За автоматичната пожарогасителна инсталация бе доставена помпена група FFBE21 GS 40-200-172/11+0,75P, състояща се от два броя електрически основни помпи и една електрическа жокей помпа. Тя беше монтирана с всички аксесоари. Беше доставена и помпена група за пожарни хидранти EBARA 2 X EVMS10 9N5/4 EP T 3x400V, която е от два броя вертикални многостъпални помпи, поставени на обща рама със смукателен - нагнетателен колектор, ел. табло и всички необходими аксесоари за работа.

Търсейки ефективност и високи стандарти за помпите за битово водоснабдяване беше предложена и доставена помпена група от хоризонтални многостъпални помпи EBARA 2GPE MATRIX 5-6T/1,3 ESPT 304M 3x400V, всяка снабдена с честотен преобразовател E-SPD T и смукателен – нагнетателен колектор изработени от некорозивни материали, която е монтирана на входящия водопровод за увеличаване на ефективността на сградната инсталация.

 

Назад