Стико БГ с обучение на студенти на тема: „Подбор и изчисление на сондажни и кладенчови помпи“

01/01/1970

Стико БГ с обучение на студенти на тема: „Подбор и изчисление на сондажни и кладенчови помпи“

Обучението е най - важния период от живота на младите хора. Ние, от Стико БГ, се радваме , че имахме възможността да споделим със студентите от Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“  нашите познания и опит в областта на помпите и помпеното оборудване, като по този начин да бъдем част от този важен етап в тяхното професионално развитие.

На 30.03.2022 в рамките на 3 часа, проведохме обучение на студентите от специалност сондиране, добив и транспорт на нефт и газ – III курс, редовно обучение. Темата, която избрахме бе „Подбор и изчисление на сондажни и кладенчови помпи“. На младите сондьори бяха обяснени специфичните характеристики на различните видове помпи и основните им параметри, в това число - характеристики на центробежната помпа, специфики при избора и монтажа на сондажни и кладенчови помпи, както  и автоматизация и управление на помпените станции. 

След теорията дойде ред и на практичната част, където беше показан нагледно модел на сондажна помпа SX на испанската фирма HYDROO, както и табло за управление и защита на същата. Демонстрирано беше и изчисляването на два варианта за водоснабдяване на двуфамилна къща и поливна система. При първия се разигра директно водоснабдяване от сондажната помпа, като бяха обяснени и спецификите при контрола и защитата в конкретната ситуация. При втория пример, сондажната помпа бе изчислена при вариант на пълнене на резервоар, от който наземна помпа подава вода към къщата и поливната система. Двата варианта бяха подложени на сравнение, за да се видят предимствата и недостатъците на всеки един от тях.

 

Благодарим на преподавателите и студентите за предоставения шанс да споделим нашите познания, виждания и коментари, относно сондажните помпи и начините на управление.

Стико БГ с обучение на студенти на тема: „Подбор и изчисление на сондажни и кладенчови помпи“ 21

Назад