Третично пречистване

Фирма СТИКО БГ предлага третично пречистване с дискови филтри.
Дисковият филтър X-DF е машина, конструирана за микрофилтрация на отпадъчни води, използвана във финалния етап на тяхната обработка. Филтърът е създаден за постигане на висока ефективност при сепарацията чрез мрежи от неръждаема стомана AISI 316 или пластмасов материал с отвори от 10 и 20 микрона. Мрежите, изработени от пластмаса, сравнени с тези, използвани при други филтриращи системи, дават следните предимства:
1.Те не се пресичат от неразтворените вещества по време на промиването;
2.Чистотата е на високо ниво, тъй като задържаните неразтворени веществане се събират във филтриращата мрежа;
3.Поддръжката е проста и износването е ограничено.

Каталог