Предварителна обработка

Фирма СТИКО БГ предлага машини за предварителна обработка, което включва:

•  Вертикално сито с пръти;
•  ARC сито;
•  Ротационно барабанно сито;
•  Стъпаловидно сито;
•  Винтово сито;
•  Винтов ситокомпактор;
•  Мини винтово сито;
•  Винтово сито с резервоар;
•  Вертикално винтово сито;
•  Вертикално компакторно винтово сито;
•  Ротационно барабанно сито;
•  Вътрешно барабанно сито;
•  Безвалов винтов ситокомпактор;
•  Филтърна промваща преса;
•  Класифицатор на пясък;
•  Комбинирано устройство;

Каталог