ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Фирма СТИКО БГ предлага машини за предварителна обработка което включва:

•  Вертикално сито с пръти
•  ARC сито
•  Ротационно барабанно сито
•  Стъпаловидно сито
•  Винтово сито
•  Винтов ситокомпактор
•  Мини винтово сито
•  Винтово сито с резервоар
•  Вертикално винтово сито
•  Вертикално компакторно винтово сито
•  Ротационно барабанно сито
•  Вътрешно барабанно сито
•  Безвалов винтов ситокомпактор
•  Филтърна промваща преса
•  Класифицатор на пясък
•  Комбинирано устройство

Каталог