Флотатори

Фирма СТИКО БГ предлага флотатори , което включва:

•  Флотационни съоражения;
•  Система за подготовка и дозиране на полиектролит;

Флотационното съоръжение се използва за физико-химична обработка на вода. Използва разреден въздух за отделяне на частиците. Въвеждането на въздух във водата създава балончета, които при контакт със задържаните частици ги издигат на повърхността, като по този начин променят плътността на материалите. Равномерното аериране е важно за ефективното функциониране на съоръжението. Ако в него няма качествено аериране, няма да е възможно и отделянето на флокулираната утайка и отделената вода може да съдържа песъчинки, като това ще се случва с растящи темпове. Флотационните операции осигуряват последователен процес с автоматично приложение и постоянен дебит. Следователно операторът трябва само да следи за повреди или фактори, които могат да повлияят на отделянето на утайката и пречистената вода. Обикновено флотационното устройство се използва за:
-Предварителна обработка (за отпадъчни води);
-Отделяне на масла и мазнини;-Предварително сгъстяване на утайката;
-Вторична обработка (отделяне на пречистената вода от активизиранатаутайка) като алтернатива или в помощ на утаител.

Системата за подготовка и дозиране на електролит е създадена специално за производството на разтвори на основи или разтвори със синтетични флокуланти (полиелектролити). Тези разтвори могат да бъдат използвани във всички случаи, когато колоидни вещества трябва да бъдат отделени от отпадъчните води. Операторът въвежда данните за необходимата концентрация, хидравличната калибрация на измервателя на прах и помпата за концентрат, съобразно изискванията.

Каталог