ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАШИНИ

Фирма СТИКО БГ предлага допълнителни машини, което включва:

Безвалови винтови транспортьори
Лентови транспортьори
Скрепен мост
Надлъжен скрепен мост-обезмаслител/пречиствател
Утайкоуплътнител с централно задвижване
Ръчен савак
Савак с централно задвижване
Съоражения

Каталог