Допълнителни машини

Фирма СТИКО БГ предлага допълнителни машини, което включва:

Безвалови винтови транспортьори;
Лентови транспортьори;
Скрепен мост;
Надлъжен скрепен мост-обезмаслител/пречиствател;
Утайкоуплътнител с централно задвижване;
Ръчен савак;
Савак с централно задвижване;
Съоражения;

Каталог