Smart Evo

Smart Evo 1 и Smart Evo 2 са електронни табла за управление за една или две помпи, монофазни или трифазни помпи, до 15kW ( 32A )

-  Монофазно захранване 100-240 V (SMART EVO - Mono);

-  Трифазно захранване 3 х 400 V (SMART EVO - Tri );

-  G / P1 контакт, нормално отворен;

-  3 контакта за сонди по ниво (COM-MIN-MAX);

-  Т1 контакт за кликсон на двигателя;

-  G.A. Нормално отворен контакт за активиране на аларма;

-  Бутони за смяна на режима “Automatic-0-Manual”(Автоматичен – 0 – Ръчен);

-  DIP-SWITCH 1 (двуреден превключвател) активира аларма;

-  DIP-SWITCH 2 (двуреден превключвател) отложено активиране на защитата от прегряване 5/10 секунди;

-  DIP-SWITCH 3 (двуреден превключвател) настройки за аларма;

-  DIP-SWITCH 4 (двуреден превключвател) аларма за нулиране активирана от кликсона на двигателя;

-  DIP-SWITCH 5 (двуреден превключвател) режим за пълнене/празнене;

-  DIP-SWITCH 6 (двуреден превключвател) активира страрта и стопа на поплавъците;

-  DIP-SWITCH 7 (двуреден превключвател) позволява отложеното активиране на таблото при възстановяване на захранването;

-  Зелен светодиод: включване / повреда или неправилна последователност на фазите;

-  Зелен светодиод: включен автоматичен режим;

-  Зелен светодиод: двигателят работи;

-  Червен индикатор: ниво на аларма от сензорите или GA вход;

-  Червен индикатор:аларма претоварен мотор/аларма минимален ток;

-  Червен индикатор:аларма активиран моторен кликсон;

-  Електронно управление на максималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;

-  Електронно управление на манималния ток в резултат от претоварване, с помощта на калибриране;

-  Автоматичен рестарт в резултат от аларма минимален ток;

-  Защити на електрически вериги и мотор с предпазители;

-  Кумулативен алармен изход с контакти без напрежение (COM-NO-NC резистивен товар - 5A / 250V);

-  Натрупване на алармен сигнал на живо (12Vcc / 100mA);

-  Ключ за общо заключване на вратата;

-  Осигуряване на стартови кондензатори, монофазна версия (не е включено);

-  Кутия в ABS, IP55;

-  Температура на околната среда:-5/+40 °C;

-  Относителна влажност 50% при 40 °C ( без кондензат);

Инструкция за експлоатация