Hydroo HC5 - проточно

Устройство за управление на една еднофазна или трифазна помпа с променлива скорост.
Лесна за настройка и работа, тъй като е необходимо само да се свърже и да се избере налягането в работната точка. Може да се монтира индивидуално (само една помпа) или в група от 2 помпи, които се комуникират и работят в режим MASTER-SLAVE с променлива последователност на работа.

Брошура
Инструкция