ПОВЪРХНОСТНИ АЕРАТОРИ

Повърхностните аератори OX-AIR представляват оптимално решение при
аериране в пречиствателни станции за отпадъчни води.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Лесно проектиране и
изграждане на окислителните басейни
• Лесно адаптиране на подаването на кислород към работните условия
• Ниски инсталационни разходи
• Ниски експлоатационни разходи
• Минимална поддръжка
• Оптимална работна изправност и надеждност

 

ПРИЛОЖЕНИЯ
• Басейни за активна утайка при биологично пречистване;
• Първично аериране в хомогенизиращ басейн;
• Басейни за аеробно стабилизиране на утайката;
• Аериране на лагуни.

Каталог