ПОТОПЯЕМИ АЕРАТОРИ

Потопяемите аератори Ebara се използват в приложения, при които се изисква подаване на въздух в басейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Монтажът на аератора е много прост и в повечето случаи не изисква никакви строителни работи, тъй като той застава на дъното на басейна и благодарение на собственото му тегло стабилността е гарантирана.
Относно точката на фиксиране препоръчваме да се използва въже, свързано към самозасмукващата тръба, фиксирана към стената на басейна, като така се гарантира нейната перпендикулярност. Както монтажът, така и демонтажът на оборудването може да се извършва, ако е небходимо, при пълен басейн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Оптимално насищане с кислород и висока възвръщаемост
• Лесен монтаж и поддръжка
• Гъвкавост при ползване в различни типове басейни
• Безшумна работа
• Липса на аерозоли
• Конструкция от неръждаема стомана за по-дълъг
живот и по-голяма устойчивост срещу корозия

ПРИЛОЖЕНИЯ В ПСОВ и конкретно при:
• Хомогенизиращи и изравнителни басейни
• Окислителен биобасейн
• Стабилизиращ басейн
• Окислителен и нитрифакационен басейн

Каталог