Дискови мембранни дифузори

Дифузорите за могат да бъдат тръбни или дискови и се монтират на определено стъпало от пречиствателната станция. Изборът на размер и тип зависи от наличното пространство за монтаж, потребността от кислород и стъпалото от пречиствателната станция. Мембраната на дифузорите може да бъде EPDM или Силикон в зависимост от нуждите. Освен отделни дифузори ние предлагаме тръбната мрежа, която се монтира на дъното на басейна. Разпределителната мрежа, оразмерена правилно в нашия технически отдел, може да бъде изработена от стомана AISI или от PVC.

Фирма СТИКО БГ може да предложи както финно-мехурчеста така и грубо-мехурчеста дънна аерация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
• биологични процеси
• стабилизиране на утайките
• отстраняване на мазнини и пясък

 

Каталог